Digia ProDiary: Yleisesittely

Digitaalinen ratkaisu tuotantoprosessin ja työnteon ohjaamiseen

ProDiary

Digia ProDiary on helppokäyttöinen ja tietoturvallinen digitaalinen ratkaisu, joka tehostaa tuotannon tiedonvälitystä ja raportointia. Ratkaisu koostaa tuotannon tiedot eri lähteistä määrämuotoiseksi näkymäksi, joka tukee ja ohjaa tuotantoprosessia, varmistaa aikataulun toteutumisen ja tuotannon rullaamisen suunnitellusti ja turvallisesti.

Digia ProDiaryyn voidaan tehokkaasti yhdistää tuotannon raportoinnin ominaisuuksia. Sovellus voidaan myös integroida tuotannonohjausjärjestelmään, mikä parantaa entisestään tiedon kulkua ja sen hyödyntämistä organisaatiossasi.

Digia ProDiary sisältää toimialan yleisimmät käytössä olevat prosessit. Näin ollen käyttöönotto sellaisenaan hoituu muutamassa päivässä. Sovellus on sovitettavissa organisaation tarpeita vastaavaksi.

Digia ProDiary tarjoaa

✔️  Sujuvampaa tiedonkulkua

Digia ProDiary sujuvoittaa vuorojen välistä kommunikointia jakamalla tiedon esimerkiksi vuoron aikana tapahtuneista vikatilanteista ja korjaustoimenpiteistä sekä vuorolistoista. Työkalu sisältää kattavan hakutoiminnon, jonka avulla voidaan nopeasti hakea tietoa vikatilanteista ja niiden korjaustoimenpiteistä.

✔️ Tukea työturvallisuuteen

Digia ProDiaryn avulla voidaan tiedottaa laitteiden vikatiloista ja mahdollisista vaarakohdista kaikille käyttäjille tai kohdistetusti tietylle prosessille. Integraatio toiminnanohjausjärjestelmään helpottaa vikakirjausten tai varastovarausten tekemistä. Päiväkirjan kirjauksilla voidaan hallita lukituksia, määrittää niille vastuuhenkilöt ja toimenpideajat.

✔️ Apua tuotantosuunnitteluun

Tuotantotilanäkymä kertoo mitä ajetaan, milloin ja millä laitteella. Näkymän avulla esimerkiksi laitteiden pesut osataan ajoittaa oikein ja suorittaa oikeanlainen pesu ennen seuraavaa erää. Vuorotuurauskalenterin kautta poissaolijat ja tuuraajat ovat kaikkien tiedossa.

 

Digia ProDiary tukee työntekoa tuotannon eri rooleissa

Tuotantopäällikkö voi sovelluksen avulla tarkastella tuotantoprosessin vaiheita ja tutustua vuororaportteihin. Digia ProDiary mahdollistaa henkilöstön johtamisen onnistuneesti siten, että jokainen voi tehdä oman työnsä hyvin.


Vuoropäällikkö saa käyttöönsä nopean tuotannon tilannekuvan, josta on helppo tarkistaa vuorossa olevat henkilöt ja poissaolot sekä tuotantoprosessin vaiheet. Näin sovellus tukee tuotantoprosessin sujuvaa etenemistä.

Tuotantotyöntekijä näkee Digia ProDiarysta edellisten vuorojen tekemät havainnot ja toimenpiteet sekä päivittäisen työjonon, mikä tukee aikataulussa pysymistä ja varmistaa, että tarvittavat tehtävät tulevat hoidetuksi.

 


Asiakastoteutuksiamme

 

Haluatko kuulla lisää. Ota yhteyttä!