Digia Logistics: Toiminnallisuudet ja ominaisuudet

Voit valita Digia Logisticsin moduulivalikoimasta käyttöösi ne toiminnallisuudet, jotka vastaavat liiketoimintasi tarpeita.

  • Asiakkuuksien ja sopimusten hallinta: Digia Logisticsin asiakasrekisteri sisältää yrityksen perustietojen lisäksi kaikki viranomaismenettelyjen vaatimat koodistot ja tunnistetiedot. Digia Logistics voi toimia asiakasrekisterin master-järjestelmänä tai integroitua yrityksen pääjärjestelmään.  
  • Sopimushallinta-moduuli sisältää kuljetus- ja huolintasopimusten hallinnan. Samasta datasta on mahdollista tuottaa sekä sopimusasiakirjat että pohjadata laskutusmoduulissa tapahtuvaa hinnoittelua varten. 
  • Kuljetusten hallinta: Moduulin avulla hallitset jaettavia tai noudettavia tavaraeriä ja kuljetuksiin käytettävän kaluston ajojärjestelyjä. Kuljetusmoduuli on saatavissa eri kuljetusmuodoille (auto, lento, meri). Moduuliin on liitettävissä myös web-pohjainen extranet-portaali asiakkaiden ja kumppaneiden käyttöön. 
  • Huolinta: Moduuli tarjoaa työkalut ja sähköiset rajapinnat kaikkiin viranomaisten huolinnan järjestelmiin. Mahdolliset lainsäädännölliset muutokset huomioidaan ja Digia toteuttaa sekä testaa ne yhteistyössä viranomaisten ja asiakkaiden kanssa.  Sähköisten rajapintojen lisäksi moduuli tukee varamenettelyä tulosteineen. 
  • Varasto: Moduuli on suunniteltu erityisesti varastohotellipalveluita tuottavan yrityksen tarpeisiin. Sen avulla hallitset asiakaskohtaisesti varaston sisääntuloja, varastosaldoja ja varastosta ottoja. Moduuliin on myös liitettävissä Digia OTE Logistics-käsipäätesovellus varastossa tapahtuvan operatiivisen työn ohjaamista varten. OTE Logisticsilla skannaat ja valokuvaat saapuvat ja lähtevät lähetyserät. Tiedonkulku varastomoduulin ja OTE Logisticsin välillä on reaaliaikaista.
  • Terminaali: Terminaalimoduulin avulla hallitset terminaalin lastauksia ja purkamisia, tavaroiden väliaikaista varastointia sekä kotimaan ajojärjestelyjä. Moduuli tuottaa kolmansien maiden tavaroiden käsittelyyn vaadittavat, tullin vaatimusten mukaiset dokumentit. 
  • Satamatoiminnot: Moduulin avulla ohjataan sataman tavaravirtoja tehokkaasti. Toiminnot sisältävät mm. laivakäyntien ja vienti/tuontilastien hallinnan. Ratkaisuun on myös liitettävissä Digia OTE Logistics-käsipäätesovellus kentällä tapahtuvan operatiivisen työn ohjaamista varten. OTE Logistics keskustelee reaaliaikaisesti Satamatoiminnot-moduulin kanssa.
  • Laskutus, ostolaskut: Moduuli sisältää tuotettujen huolintapalvelujen sopimuspohjaisen hinnoittelun sekä myyntilaskujen hallinnan ja tulostamisen, sekä verkkolaskut FINVOICE tai eINVOIC -muotoisina. Moduuli tarjoaa valmiit integraatiorajapinnat useimpiin markkinoilla oleviin taloushallinnon järjestelmiin. 
  • Tilastot, analysointi: Moduuli sisältää operatiivisen kateseurannan toimeksianto- ja veloituskoodiperusteisesti. Lisäksi moduuli tarjoaa rajapintaratkaisut kolmansien osapuolten BI-järjestelmiin. 
  • Ulkoiset rajapinnat: Digia Logistics sisältää vakiorajapinnan toimeksiantotietojen välittämiseen Digia Logisticsin ja yrityksen pääjärjestelmän välillä. Lisäksi Digia Logistics sisältää kattavat ratkaisut EDIFACT-pohjaiseen tiedonsiirtoon asiakas- ja kumppaniverkostoihin.  

Lue lisää Digia Logisticsista:

👉 Yleisesittely
👉 Digia logistiikka-alan kumppanina