Toiminnanohjausratkaisun käyttöönotto

Onnistunut käyttöönotto varmistetaan kokeneiden asiantuntijoiden ja tehokkaan käyttöönottomallin avulla  

Toiminnanohjauksen kehityshankkeissa onnistuminen edellyttää vahvaa yhteistyötä ja pitkäjänteistä kumppanuutta.  

Digia on kokenut toiminnanohjausjärjestelmien toimittaja ja meillä on kokemusta yli 400 hankkeen toteuttamisesta. Kokemuksen myötä meillä on tarjota asiakkaillemme laadukkaat ja jatkuvasti kehitettävät toimitus- ja palvelumallit. 

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottovaiheeseen tarjoamme asiakkaillemme tehokkaan käyttöönottomallin sekä valmiita lisäarvoratkaisuja ja parhaita käytäntöjä, joilla pystymme sovittamaan asiakkaan tarvitsemat ratkaisut kustannustehokkaasti ja luotettavasti yrityskohtaisiin vaatimuksiin.  

Kokeneet asiantuntijamme ja yhtenäiset, vuosien saatossa kehittyneet toimintatavat, auttavat varmistamaan menestyksekkään projektin läpiviennin ja käyttöönoton. 

Käyttöönottoprojektit aloitetaan analyysivaiheella, jonka aikana käymme läpi projektiin kuuluvat liiketoimintaprosessit ja varmistamme asiakaskohtaiset toiminnalliset tarpeet. Projektit viedään läpi ketterällä projektimallilla, joka mahdollistaa jatkuvan läpinäkyvyyden sprinttien tuotoksiin ja laadukkaaseen lopputuloksen. Ennen käyttöönottoa testaamme yhdessä koko järjestelmän toiminnallisuuden, koulutamme käyttäjät ja viemme ratkaisun hallitusti tuotantokäyttöön. 

Käyttöönoton kannalta keskeisessä roolissa ovat myös liiketoimintaprosessien kehittäminen, palvelumuotoilu sekä muutosjohtaminen, joihin liittyvät palvelut ovat usein osa toimituskokonaisuutta ja käyttöönottoa. 

 

 

Digialla on kokemusta niin paikallisista kuin kansainvälisistäkin käyttöönotoista.

👉 Meillä työskentelee yli 500 toiminnanohjausjärjestelmien asiantuntijaa ja asiakas- ja projektitiimeissämme on aina mukana kokeneita osaajia ja useiden alueiden erikoisosaajia.

👉 Kansainvälisissä hankkeissa hyödynnämme tarpeen mukaan kumppaniverkostojamme, joiden kautta meillä on saatavilla yli 4000 asiantuntijaa yli 75 eri maahan. 

 

ERP-hankkeet ovat aina liiketoiminnan ytimessä ja toimivat usein katalyyttina isommalle muutokselle. Tämän takia ERP-hankkeet ovat usein osa isompaa kokonaishanketta, jonka yhteydessä olemme toimittaneet usein myös Integraatioalustoihin, data-alustoihin, analytiikkaan, tekoälyyn, CRM-ratkaisuihin, robotiikkaan, valvontaan, verkkokauppoihin tai muihin räätälöityihin ratkaisuihin liittyviä kokonaisuuksia. 

 

Kokeneet asiantuntijamme ja yhtenäiset, vuosien saatossa kehittyneet toimintatavat, auttavat varmistamaan menestyksekkään projektin läpiviennin ja käyttöönoton. 

Lue lisää:

👉 Älykkäät toiminnanohjausratkaisut

👉 Toiminnanohjaus eri toimialoilla
👉  ERP-ratkaisujen tuki

 

Haluatko kuulla lisää? 

✉️  Ota yhteyttä