Kiritä kilpailukykyä eri toimialoilla

Liiketoimintaympäristöjen muutokset asettavat uudenlaisia vaatimuksia myös ohjausjärjestelmille.

Kaikkien toimialojen liiketoimintaympäristöt ovat muutoksessa ja tämä asettaa uudenlaisia vaatimuksia myös liiketoiminnan ohjausjärjestelmille. Niiden tulee tukea ajantasaisesti niin päivittyviä strategioita, yritysostoja ja liiketoiminnan kasvua kuin uusia liiketoimintamallejakin.  

Pelkästään olemassa olevien prosessien tehostaminen ei riitä enää kilpailukyvyn parantamiseen, vaan yrityksien on luotava valmiuksia myös uusille toimintamalleille, kun tavoitteena on tehokkuus, säästöt ja kasvu.   

Usein toiminnan kasvun, muutoskyvykkyyden ja skaalautuvuuden mahdollistaminen edellyttää toiminnanohjauksen uudistamista ja ERP-järjestelmää, joka tukee palvelutuotantoa ja prosesseja mahdollisimman tehokkaasti ja mahdollistaa aidon tiedolla johtamisen. Uudistuksen ansiosta organisaatioiden digikehitys nopeutuu ja muutoksiin reagointi on aiempaa ketterämpää. 

Moderni toiminnanohjaus on alusta:  

✔️ operatiivisen toiminnan tehostamiselle ja ohjaamiselle, 

✔️ toiminnan läpinäkyvyydelle,

✔️ organisaation datan laajamittaiselle hyödyntämiselle,

✔️ uusien palveluiden kehittämiselle ja  
✔️ liiketoiminnan uudistamiselle.  


Tavoitteiden saavuttaminen varmistetaan, kun alustavalinnassa huomioidaan tarkoin toimialakohtaiset erityistarpeet.  

 


 

Miten voit vastata eri toimialoilla tunnistettuihin toiminnanohjauksen haasteisiin? 

💡 Datan avulla johtaminen

💡 Liiketoiminnan luonteeseen soveltuva ERP-järjestelmä

💡  Tietoturvalliset ratkaisut

💡 Rutiinien automatisoinnin ja tehokkuuden mahdollistava ratkaisu 

Digia on toteuttanut satoja toiminnanohjausprojekteja yhdessä asiakkaidensa kanssa lukuisilla eri toimialoilla, ja olemme auttaneet uudistamaan liiketoimintaa ja kirittämään kilpailukykyä. 


Lue miten älykäs toiminnanohjaus tukee liiketoiminnan kehittämistä eri toimialoilla ja miten asiakkaamme ovat hyödyntäneet modernia toiminnanohjausta oman kilpailukykynsä kirittämisessä. 

 

👉  Teollisuus
👉  Kaupan ala 
👉  Palvelut 

 

Haluatko kuulla lisää? 

✉️  Ota yhteyttä