Älykäs toiminnanohjaus kaupan alalla

Kaupan ala on muiden toimialojen tapaan ollut suurten muutosten edessä viimeisten vuosien aikana. Yrityksien kilpailukyvyn kirittämistä haastavat erityisesti ostajien muuttunut kulutuskäyttäytyminen ja kasvaneet vaatimukset sekä ostoprosessien digitalisoituminen ja kilpailutilanne.

 

Kaupan alalla tunnistetut haasteet ja miten niihin voidaan älykkään toiminnanohjauksen avulla vastata: 

Haaste 

Miten voidaan vastata? 

Digitaalisen ostamisen voimakas yleistyminen. Monikanavainen asiakaspalvelu, erilaiset osto- ja palvelukanavat.

 • Järjestelmien ja tiedon yhtenäistäminen
 • Kokonaisratkaisu tiedonhallintaan
 • Reaaliaikaisella tiedolla johtaminen
 • Asiakastiedon hyödyntäminen
 • Asiakaslähtöinen palvelu (ERP, CRM, verkkokauppa, sovellukset jne.)
 • Personoitu asiakaspalvelu

Reaaliaikaisella tiedolla johtaminen

 • Yhtenäinen ja ajantasainen kokonaisratkaisu tiedolla johtamiseen
 • Toiminnan läpinäkyvyys
 • Datan ja analytiikan hyödyntäminen  
 • Ajantasainen raportointi

Yhdenmukainen tieto (Master data) kaikissa palvelukanavissa

 • Kokonaisratkaisu tiedonhallintaan
 • Keskitetty tiedon perustaminen ja ylläpito
 • Tiedon reaaliaikaisuus

Liiketoiminnan rakenteen ja järjestelmien kompleksisuus.
mm. Toiminnanohjaus, integraatiot ja myymäläjärjestelmät erillään.

 • Keskitetty toiminnanohjausratkaisu yhdistää ydinjärjestelmät ja toiminnallisuudet
 • Järjestelmäympäristön yksinkertaistaminen
 • Tehokkaat integraatiot
 • Toiminnan tehostaminen ja läpinäkyvyys
 • Palveluiden kehitys ja innovointi

Globaalit toimitusketjut ja toimitusketjuketjun hallinta

 • Ajantasaisella tiedolla johtaminen
 • Prosessien automatisointi
 • Saatavuuden optimointi
 • Varastoarvojen optimointi

Tuotekaupan rinnalle syntyy palveluiden kauppaa. Palvelukaupan ja -liiketoiminnan kasvu.

 • Moderni toiminnanohjausjärjestelmä tukee sekä tuote- että palveluliiketoiminnan ohjaamista
 • Lisäarvopalveluiden luonti ja hallinnointi, mm. palveluportaalien avulla

Pilvipalveluihin siirtyminen

 • Järjestelmien kustannustehokas skaalautuvuus
 • Ratkaisujen toteuttaminen hybridimallilla asiakkaiden tarpeen mukaan
 • Järjestelmien ajantasaisuus
 • Uusimmat ominaisuudet ja versiot aina käytettävissä
Toiminnanohjauksen ja hankkeiden kompleksisuus 
 • Skaalautuvat ratkaisut tukevat muuttuvan liiketoiminnan tarpeita, esim. kasvu, laajentuminen ja kansainvälistyminen
 • Tehokkaat integraatiot

 

Kaupan alan tarpeisiin soveltuva moderni toiminnanohjausjärjestelmä yhtenäistää liiketoiminnan ydinjärjestelmät, toiminnallisuudet ja tiedon, ja mahdollistaa näin reaaliaikaisella tiedolla johtamisen. Toiminnanohjauksen kokonaisratkaisu mahdollistaa asiakastiedon hyödyntämisen kaikissa kanavissa ja personoidun, asiakaslähtöisen palvelun.

Digialla on vankka kokemus kaupan alan toiminnanohjausjärjestelmien toimittamisesta ja kehittämisestä. Olemme toimittaneet ratkaisuja erityisesti: 

 • tukkukaupan
 • vähittäiskaupan ja 
 • erikoistavarakaupan aloille. 


Asiakastoteutuksiamme

💎 Etola: Kehitys ei pysähdy poikkeusoloissa – Etola-yhtiöt uudistaa liiketoiminta-alustansa Digian kanssa 

💎 E. Ahlström:
Joustava kokonaisuuden hallinta pitää tukkualan toimijan ajan hermolla 

💎 Hedengren:
Kun kirjava joukko järjestelmiä vaihtuu yhdeksi 

💎 Laattapiste:
Laattapiste rakentaa tulevaisuuden digitalisaatiota Digia Envision ERP:n avulla 

💎
Muita asiakkaitamme: Feon, Lumise, Pamark

 


 

Tukkukauppa

 

Tukkukaupan yrityksissä näkyy vahvasti kilpailutilanteen kiristyminen, digitaalisen ostamisen lisääntyminen ja asiakkaiden tarve saada palvelua useissa eri kanavissa.

Myös ostajien vaatimukset ovat kasvaneet mm. toimitusaikoihin ja tiedon läpinäkyvyyteen liittyen. Samaan aikaan kustannukset ja kustannuspaineet nousevat.

Modernin toiminnanohjausjärjestelmän avulla tukkukaupat voivat tehokkaasti automatisoida, hallita sekä optimoida toimintaansa.  Oikeanlainen ERP-järjestelmä mahdollistaa tehokkaan tuotehallinnan ja tuotekonfiguraatiot sekä esimerkiksi laajan tuen erilaisille varastonohjausmalleille.

 

Tukkukaupan alalla tunnistetut haasteet ja miten niihin voidaan vastata älykkään toiminnanohjauksen avulla: 

Haasteet 

Miten voidaan vastata? 

Kiristynyt kilpailutilanne 

 • Optimoitu varasto ja hankintatoimi
 • Asiakaskohtaisten valikoimien hallinta ja saatavuuden varmistaminen
 • Nopeat ja oikea-aikaiset toimitukset
 • Tilaamisen helppous, tuetaan asiakkaiden erilaisia tilaustapoja
 • Rikas tuotetieto eri palvelukanavissa
 • Monipuolinen ja automatisoitu hinnastojen hallinta

Digitaalisen ostamisen voimakas yleistyminen - monipuoliset palvelukanavat 

 • Reaaliaikaisen tiedon saatavuus
 • Eri osto- ja tilaustapojen tuki, tilaamisen helppous
 • Rikas tuotetieto eri palvelukanavissa

Tuotteiden hinnoittelu ja hintojen vertailu 

 • Tehokas sopimusten hallinta, kustannustehokkuus ja kannattavuus
 • Monipuolinen ja automatisoitu hinnastojen hallinta
 • Markkinahintojen seuraaminen ja nopea reagointi
 • Hintaoptimointi
 • Reaaliaikaisen tiedon analysointi ja tietojen hyödyntäminen

Toimitusketjuketjun tehottomuus 

 • Koko toimitusketjun hallinta ja optimointi yhdessä järjestelmässä
 • Tehokas varastonhallinta
 • Toimitusvarmuus
 • Hyllytyspalvelu
 • Varastojen mobiliteettiratkaisut
 • Varastoautomaatit
 • Sähköiset täydennystilaukset

Vaatimukset nopeammasta toimitusajasta 

 • Tehokas, optimoitu varastonhallinta
 • Toimitusvarmuus voidaan varmistaa
 • Myynnin ennustaminen
 • Toimittaja- ja tuotehallinta

Varastojen matala kiertonopeus 

 • Älykäs ja tehokas varastonhallinta

Raportointitarpeet 

 • Personoidut analytiikkaratkaisut

Asiakkaiden odotusarvo vastuullisuudesta 

 • Tuotekohtainen hiilijalanjäljen laskenta 
 • Vastuullisuusraportointi olemassa olevaan dataan perustuen 

 

Mitä oikeanlainen toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa tukkukaupan yrityksissä: 

✔️ Ostoprosessin automatisointi 
✔️ Laaja tuki erilaille varastonohjausmalleille (mm. kaupintavarastot, pakettiautovarastot, keskusvarastot) 
✔️ ERP-toiminnanohjausjärjestelmä ja WMS (Warehouse Management System) samassa

✔️ Tuki ulkoistetulle varastolle 

✔️ Myynnin ja asiakaspalvelun ohjaus 
✔️ Tehokas tuotehallinta ja tuotekonfiguraatiot 

 

Modernit toiminnanohjausjärjestelmät tukkukauppojen käyttöön: 

👉 Digia Envision 
👉 Microsoft Dynamics 365 Business Central 
👉 Oracle Netsuite

 

Digialla on vahva kokemus tukkukaupan toiminnanohjausjärjestelmien toimittamisesta ja kehittämisestä. Ratkaisumme skaalautuvat sekä pienille, 15 miljoonan euron liikevaihdon yrityksille, että isoille, jopa satojen miljoonien liikevaihdon yrityksille. Valitsemme aina asiakaskohtaisesti parhaiten sopivan ratkaisun, jonka käyttöönoton toteutamme asiakkaan erityistarpeet huomioiden. 

Asiakastoteutuksiamme

💎 Etola: Kehitys ei pysähdy poikkeusoloissa – Etola-yhtiöt uudistaa liiketoiminta-alustansa Digian kanssa 

💎E. Ahlström:
Joustava kokonaisuuden hallinta pitää tukkualan toimijan ajan hermolla 

💎Hedengren:
Kun kirjava joukko järjestelmiä vaihtuu yhdeksi 

💎Laattapiste:
Laattapiste rakentaa tulevaisuuden digitalisaatiota Digia Envision ERP:n avulla 

💎
Muita asiakkaitamme: Feon, Lumise, Pamark

 

Haluatko kuulla lisää? 

✉️  Ota yhteyttä


Muut toimialat 

Lue miten älykäs toiminnanohjaus tukee liiketoiminnan kehittämistä eri toimialoilla ja miten asiakkaamme ovat hyödyntäneet modernia toiminnanohjausta oman kilpailukykynsä kirittämisessä. 
 

👉  Teollisuus
👉  Palvelut